samedi 29 septembre 2012

Bruxelles-Ville 2012 - Shanti Ingels (Open VLD sur liste MR)


Scan du tract: Mohamed Arbai (candidat CDH) sur Twitter (reproduit avec son autorisation)

1 commentaire:

Pierre-Yves Lambert a dit…

http://vldbrussel.be/fr/verkiezingen-14-oktober-2012/shanti-ingels


SHANTI INGELS

Gedreven. Realistisch. Eerlijk. Met uw steun wil ook ik wat maken van uw stad!
Shanti Ingels (°1982) is een ambitieus nieuw gezicht. Een financial controller/auditor met duidelijke opvattingen waar het met Brussel naartoe moet.
Gedreven met voldoende realiteitszin. “Ik wil fier zijn op Brussel. Brussel zou meer mensen van buiten de stad moeten lokken. Ik ben zeer ambitieus, maar ga daarbij stap per stap te werk. Vaak kan men met een heleboel kleine maatregelen meer bereiken dan enkel te focussen op de grote. En dit in goede verstandhouding met onze Franstalige collega’s.”
Shanti werd geboren in India, groeide op in de rand en woont sinds drie jaar in Brussel. Ze geniet volop van het stadsleven: opera, klassieke concerten, wandelen, fietsen, lopen…
Waarom Open Vld? “Omdat het liberalisme voornamelijk staat voor individuele zelfontplooiing en dit sluit aan bij mijn visie op de samenleving. Men is pas samen sterk als men zich individueel kan ontplooien.”
Speerpunten

Brussel Stad verdient beter. De leefbaarheid van de stad en het veiligheidsgevoel moeten hoger, de (lokale) overheid moet daarin het goede voorbeeld geven door respectvoller met hun patrimonium en de publieke ruimte om te gaan en leegstand uit te sluiten.
Anderzijds ook door de strijd aan te gaan tegen asociaal gedrag waaronder sluikstorten, bedelen, wildplassen, geluidsoverlast veroorzaken en asociaal rijden strenger aan te pakken. Niet het aantal boetes telt, maar de gedragsverandering van een aantal Brusselaars. Ze moeten weer fier worden op ‘hun’ Stad. Dat vergt een allesomvattende aanpak, samenwerken op Gewestelijk niveau en over de gemeentegrenzen heen, incl. eerlijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedere Belg. Want het aantal Brusselse werklozen ligt schandalig hoog.
Efficiënter werkende en representatievere overheidsdiensten en vzw’s: meer diversiteit en flexibiliteit in onze politiecommissariaten, onderwijs en politiek. Automatisch voelt men meer betrokkenheid en erkent men de eigenheid van onze multiculturele samenleving.
Investeren in het publiek domein. Ook de lokale overheid laat steken vallen. De heraanleg van de centrale lanen wordt al jaren uitgesteld, vanuit het stadsbestuur komt onvoldoende druk op een nieuw Zuidstation, het Zuidpaleis wordt ondergewaardeerd, enz.. Consequent beleid, daar wil de liberale familie voor gaan.